گلها

صنایع غذایی گلها در سال 1318 به صورت سنتی فعالیت خود را آغاز نموده است، در آن دوره نسل اول این محصولات با توجه به متقضای زمان و شرایط جامعه شروع به تولید کرد.
نسل دوم این شرکت در سال 1345 فعالیت خود را شروع کرده و هماهنگ با شرایط جامعه مسیر تولید سنتی را به سمت صنعتی طی کرد و با تلاش و پشتکار پا به صنعتی شدن گذاشتند.

مشاهده همه 2 نتیجه